Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu – 1. kolo, ŘT:

Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu - 1. kolo, ŘT, studijní obor 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání, zaměření na cestovní ruch:

Pořadí Evid. č. Body
1. 126 115
2. 128 107
3. 141 104
4. 114 97
5. 127 96
6. 109 90
7. 101 86
8. 123 86
9. 132 84
10. 105 83
11. 120 81
12. 125 80
13. 111 78
14. 118 76
15. 106 74
16. 108 70
17. 122 69
18. 135 68
19. 137 68
20. 115 67
21. 110 65
22. 117 65
23. 134 65
24. 139 65
25. 121 63
26. 104 62
27. 113 61
28. 102 60
29. 116 60
30. 124 59
31. 142 57
32. 136 54
33. 130 53
34. 112 51


Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu - 1. kolo, ŘT, studijní obor 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání, zaměření na pozemní stavby:

 

Pořadí Evid. č. Body
1. 217 92
2. 203 90
3. 205 77
4. 218 76
5. 212 75
6. 213 75
7. 201 74
8. 209 72
9. 211 66
10. 219 65
11. 216 64
12. 207 62
13. 202 58
14. 223 58
15. 208 55
16. 214 51
17. 204 47
18. 210 47
19. 222 47

 

 

Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu - 1. kolo, ŘT, studijní obor 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání, zaměření na internetové služby a aplikace:

Pořadí Evid. č. Body
1. 312 102
2. 301 97
3. 310 97
4. 334 93
5. 320 88
6. 304 85
7. 327 82
8. 323 77
9. 308 75
10. 326 75
11. 330 74
12. 307 72
13. 302 71
14. 309 71
15. 338 69
16. 331 67
17. 313 65
18. 311 64
19. 325 63
20. 337 62
21. 333 60
22. 315 59
23. 324 59
24. 303 58
25. 317 58
26. 319 57

Kritéria přijímacího řízení (viz www.primmat.cz):
1) Jednotnou zkoušku (JZ) z matematiky a českého jazyka  
2) Prospěchové výsledky ze ZŠ
Poučení:
1. Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke studiu bude zasláno písemně.
2. Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitele střední
školy, jejíž činnost vykonává PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., a
rozhoduje o něm v souladu se zněním školského zákona a legislativy v platném znění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
3. Další informace pro uchazeče, kteří byli přijati, zasíláme v elektronické podobě dne 2. 5.
2023 zákonným zástupcům žáků.
4. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč/zákonný zástupce
nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li
uchazeč/zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se v dané škole, vzdává se práva být přijat za žáka této střední školy.
5. Odevzdání zápisových lístků, podpis Smlouvy o studiu budeme realizovat osobně ve
dnech 3. 5. – 16. 5. 2023 od 8:00 do 15:30 hodin.
Úspěšným uchazečům gratulujeme.

Mgr. Eva Zykmundová, v. r.
Ve Frýdku – Místku dne 29. 4. 2023