Výuka podnikatelství - inovace

Víme, že se svět podnikání velice dynamicky rozvíjí a neustále přicházejí nové trendy.  Výuka podnikatelských předmětů na PrimMatu na to samozřejmě reaguje. Jaké inovace studenty čekají příští školní rok?

Dojde k zásadní proměně ve zpracování podnikatelského plánu. Potřeby trhu se odrazí v novém formátu a obsahu podnikatelského plánu. Tento štíhlý podnikatelský plán bude díky své aktuálnosti získávat větší pozornost investorů.

Fiktivní firmy, které studenti zakládají, budou v maximální míře organizovat skutečné akce, účastnit se prezentací a veletrhů. Nebudou chybět ani akce firem spojené se společenskou odpovědností, např. charitou, ekologií, kulturou. 

Studenti si vyzkouší také projektovou výuku, kde sami budou připravovat např. uvedení produktu na trh, tvorbu marketingového mixu nebo zpracování žádosti o dotace.

V předvánočním čase plánujeme novinku, a to školní veletrh fiktivních firem, na který bychom chtěli pozvat i studenty 9. tříd. Tímto způsobem představí PrimMaťáci své podnikatelské dovednosti širší veřejnosti.

 

Jsme tady, abychom vás připravili na současný i budoucí podnikatelský svět!