Výuka v terénu

Jednoho krásného, slunečného úterý, jsme se společně jako třída 2. A, skupinka pozemka, vybrali do Ostravy, kde si nás pan učitel pořádně přezkoušel ze znalostí, které jsme během roku nasbírali a nyní jsme měli možnost je vidět v praxi. Jak se nejlépe učit? Tak že to přímo i vidíme, jak to funguje v realitě. 

Následně nás čekal pan PhDr. Jiří Jung, Ph.D. z Ostravské univerzity a společně s jeho výkladem jsme přešli od DOV až k Mírovému náměstí a prošli si tak krásnou a jedinečnou část historie podniku a kolonie ve Vítkovicích.