Workshop Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Naše studenty navštívili zástupci z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Nejprve fakultu  představili a zaměřili se na bakalářský program Inovativního podnikání, který skutečně naplňuje představu o vzdělávání budoucnosti. Následovala diskuze se zájemci o studium.

Poté se konal workshop na téma Tvorba podnikatelského plánu. Maturanti krátce představili své podnikatelské záměry, které budou prezentovat u maturity. Diskuze pokračovala tématy jako konkurence, analýza zákazníků, vztahy se zákazníky, náklady firmy,  marketingové kanály, zdroje příjmů apod.

Studenti byli nadšeni, setkání pro ně bylo přínosné a umožnilo jim podívat se na podnikatelský plán z jiného úhlu pohledu.