Workshop SPJ

Naše škola uspořádala ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě workshop týkající se různých témat souvisejících se zdravím a prevencí sociálně patologických jevů.

Workshop v 1.A byl zaměřen na problematiku alkoholu a jeho negativního dopadu na zdraví. 1. B se věnovala HIV a sexuálnímu zdraví a třídě 2. A byly poskytnuty informace o tom, jak chránit své duševní zdraví a jak zlepšit svou odolnost vůči stresu.

Věříme, že tato akce pomohla vytvořit ve třídách příjemnou atmosféru a podpořila respekt, spolupráci a komunikaci mezi studenty.