Zahájení školního roku 2023/2024

Srdečně Vás zdravíme na prahu školního roku 2023/24 a naše „ prvňáčky “ vítáme mezi veselé a kamarádské  PrimMaťáky. Níže najdete informace k zahájení školního roku. 
 

Program pro první tři dny nového školního roku:
 

4. 9. 2023  - PO - Zahájení školního vyučování - 1. školní den 

1. sraz všech studentů školy je v 8:00 hodin v kmenových třídách jednotlivých tříd 

2. pouze tento den můžete vstupovat do prostorů školy bez přezůvek!!!  

3. do budovy vcházíte bočním vchodem, ze dvora

* 8:00 – 8:45 hodin -  zahájení školního roku; organizační a třídnické práce pod vedením třídního učitele/ změny údajů v matrice školy, seznámení s provozem školy 

* do školy si doneste: (poznámkový sešit, psací potřeby) 

* oficiální ukončení 1. školního dne bude 8:45 hodin 

* potvrzení - v průběhu prvního dne obdržíte většinu potřebných potvrzení od třídních učitelů, ostatní  k vyzvednutí na sekretariátu školy /1. poschodí, p. Fajkusová /, i v následujících dnech si lze vyřizovat potřebná potvrzení 

* učebnice – více v prvních hodinách – učebnice AJ, NJ jsou zajištěny, objednány 

* s veškerými dotazy se vždy obracejte na tř. učitele, případně na kohokoli z pedagogických pracovníků včetně vedení školy

 

5. 9. 2023 - ÚT - 2. školní den - přezouváme se 

* 8:00 – 9:35 hodin - třídnické práce – školní řád, provozní řád, třídní samospráva, PO, BOZP - (kmenové třídy) 

* tento den již použijete přezůvky (a ty další pak pochopitelně také) 

* 9:45 – 11:30 hodin - výuka dle Rozvrhu hodin 2023/2024 pro všechny ročníky, sledujte suplování na BAKALÁŘÍCH

 

6. 9. 2023 -  ST -  3. školní den - výuka dle řádného rozvrhu hodin 

* 8:00 – 11:30 hodin - výuka dle Rozvrhu hodin 2023/2024 pro všechny ročníky, sledujte suplování na BAKALÁŘÍCH

* podrobné informace o učebnicích /sešity, apod./ se dozvíte od vyučujících jednotlivých předmětů 

 

Od 7. 9. 2023 -  ČT  - výuka dle řádného rozvrhu hodin v plném rozsahu

Ve Frýdku – Místku dne 31. 8. 2023 Mgr. Eva Zykmundová

ředitelka školy