Zaměstnanci PrimMatu si osvěžili pravidla první pomoci

Během prosincového odpoledne se zaměstnanci PrimMatu zúčastnili školení první pomoci, které probíhalo pod záštitou Českého červeného kříže.

Učitelé si osvěžili nejen teoretické základy první pomoci, ale mnohé znalosti si mohli i prakticky vyzkoušet nejen na cvičné figuríně. Jejich úspěšnost při resuscitaci navíc monitorovala aplikace. Blíže se také seznámili s fungováním defibrilátoru, inzulínového pera a dalších zdravotnických pomůcek.

Všichni zaměstnanci školení zdárně ukončili a obdrželi osvědčení o jeho absolvování.